1. Identitatea și datele de contact ale operatorului

Toate comunicările electronice către adresele de e-mail colectate prin site-ul www.rezistsafiuantreprenor.ro („Site-ul”) sau prin altă metodă sunt efectuate de către ELYDE IT EVOLUTION S.R.L., cu sediul în Drumul Lăpuș nr. 94D, mansardă, Camera 3, sectorul 1, București, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/8893/2018, cod unic de înregistrare 39524370, în calitate de operator (“Operatorul” sau “RSFA”). Reprezentantul legal al RSFA este Stratulat Corina, administrator.

Site-ul este accesibil publicului larg („Utilizatorii”) pentru informare cu privire la produsele societății.

2. Confidențialitate

În completarea Politicii privind prelucrarea datelor cu caracter personal [Link către Informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal] (care este general valabilă) Operatorul se obligă să mențină confidențiale orice informații privind Utilizatorii.

Operatorul poate divulga astfel de informații către societăți afiliate, subcontractori și parteneri cu care colaborează în vederea desfășurării activității comerciale sau de marketing, în limitele legislației aplicabile.

3. Comunicări comerciale

Bifând căsuța „Sunt de acord a fi contactat cu diverse oferte sau actualizări de la Rezist să fiu antreprenor” sau „Sunt de acord să mă abonez la newsletter” sau orice descriere similară, Utilizatorul acceptă expres posibilitatea de a primi pe e-mail sau prin orice mijloc de comunicare similar oferte, newsletter și alte comunicări comerciale privind activitatea RSFA.

Utilizatorul își pot modifica în orice moment opțiunea cu privire la acordul dat Operatorului pentru comunicările comerciale conținând informații generale si tematice inclusiv informații cu privire la oferte sau promoții prin accesarea link-ului de dezabonare afișat în comunicările comerciale primite de la Operator sau prin contactarea directă a Operatorului cu o solicitare expresă în acest sens la adresa de e-mail [...] cu subiectul  [Dezabonare].

4. Transfer către țări terțe

Este posibil ca anumite date privind campaniile de direct marketing să fie transferate către persoane împuternicite aflate țări terțe care oferă un nivel echivalent de protecție sau către Statele Unite ale Americii (numai societăți înscrise în EU-US Privacy Shield).

Una dintre aceste terțe persoane împuternicite ar putea să fie serviciul de e-mail marketing MailChimp, care desfășoară activități de prelucrare inclusiv în SUA. Utilizatorul acceptă expres posibilitatea transferului datelor de e-mail marketing către SUA și politica de confidențialitate MailChimp, disponibilă la data prezentei la adresa https://mailchimp.com/legal/privacy/#contacts.

5. Marketing

Pentru îmbunătățirea ofertei de bunuri și servicii si a experienței Utilizatorilor, Operatorul poate folosi datele Utilizatorilor, inclusiv datele privind accesarea conținutului newsletter-ului,  pentru efectuarea de cercetări de piață, analize statistice și sondaje de opinie. Informațiile obținute în urma acestor activități nu vor fi utilizate în scopuri publicitare.

6. Modificări ale documentului

Această Politică de confidențialitate, marketing și comunicări comerciale este actualizată periodic; ori de câte Operatorul va face o modificare, o va afișa pe Site.

Data ultimei actualizări: septembrie 2019